• Afbraakwerken

    Wij zijn gespecialiseerd in zowel kleine afbraakwerken tot zelfs grote industriële sloopwerken.


  • Omgevingswerken

    Voor het plaatsen van boordstenen, keermuren, afhakken van funderingspalen e.d.m. kunt u ook bij Bocquez terecht.

  • Grondwerken

    Dit zijn o.a. nivelleringswerken, grondverzet, voorbereiden voor parkings of andere grondwerken.